M. Schneider, préface de Le sang d'un poète, 2003.

V. , C. , and U. Chien, Age d'or: Luis Buñuel : Etude critique par Claude Murcia, 1994.

M. Fructuoso, L. En, and . Buñuel, ¿De quién es la escena inicial de Un perro andaluz, 2014.

E. Gallén and . Jena, Cocteau a l'escena catalana (1917-1966) », Caplletra. Revista Internacional de Filologia, pp.53-88, 2012.